Zorg

Kleinschalige woonvoorziening

veel meer dan respijtzorg

Op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid

Het opvoeden en begeleiden van jongeren met bijzondere talenten vraagt veel van ouders en opvoeders. Om ondersteuning aan ouders, opvoeders en jongeren te bieden bij dit intensieve proces zetten wij graag onze jarenlange ervaring in. Wij verzorgen intern verblijf waarbij de ouders ontlast en zo nodig ondersteund worden en waarbij de jongeren wordengeholpen op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Voor jongeren waarbij de thuissituatie verstoord is vanwege ADHD, PDD-nos, MCDC, ODD, klassiek autisme of andere oorzaken gaan wij graag op zoek naar de bijzondere talenten die deze jongeren vaak hebben.

We helpen ze om hun talent verder te ontwikkelen en te leren hanteren. Uiteindelijk werken wij aan een passende focus op de toekomst. Samen met ouders, school , gemeente en externe specialisten, zoeken wij steeds de meest passende vorm van onderwijs, therapie, vrijetijdsbesteding, stage of werk die bijdraagt aan een harmonische kansrijke toekomst.

Onze zorgopvang kenmerkt zicht door een kleinschalig, huiselijk verblijf met professionele pedagogische ondersteuning voor uw kind en voor u als de ouder/verzorger.

Wij bieden plaats aan maximaal 4 jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.

Wilt u meer informatie?
Onder aan deze pagina leest u hoe

Wij bieden:

 • een veilige omgeving met voldoende structuur
 • voldoende afwisseling tussen gezamenlijke en individuele
  activiteiten
 • begeleiding groep en individueel
 • zelfredzaamheid training
 • sociale vaardigheid training
 • veel buiten activiteiten
 • dierverzorging
 • helpen in de moestuin
 • lekkere gerechten maken
 • sport en spel
 • nabijheid
Wilt u meer informatie?

Neem contact op met

Karin: 06 2139 1679 of

Marcel: 06 4874 1596