Over ons

Marcel Looman (1956)

Na mijn opleiding aan de Pabo in Dordrecht heb ik zeven jaar gewerkt in de zorg, met kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke handicap. Sinds 1987 ben ik als groepsleerkracht werkzaam geweest in het vrijeschool onderwijs. Naast mijn werk als docent natuur en techniek, aardrijkskunde en didactiek, aan de lerarenopleiding voor vrijeschool leerkrachten ontwikkel en verzorg ik programma’s voor mens en Natuur. Als lid van de kenniskring “geïnspireerd leren” heb ik  onderzoek gedaan naar de effecten van goed verzorgde natuuractiviteiten op aandacht, concentratie en sociale vaardigheden bij kinderen.

Sinds 2015 ben ik actief binnen het lectoraat natuur en ontwikkeling kind aan de Hogeschool Leiden.

Bij de uitvoering van onze programma’s voor kinderen met nieuwe talenten, scholen en bedrijven staat verbinding met de natuur centraal.

Als oprichter, directeur van Natuurtalent ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze programma’s en voor de training van jonge mensen die iets willen betekenen voor mens en natuur.

Karin Vermeer (1965)

Gedurende mijn werk als kleuterpedagoge heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met bijzonder gedrag. Het is voor mij steeds een uitdaging geweest om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Door aan te sluiten bij wat het kind allemaal al wel kan lukt het de kinderen om samen met mij een volgende stap in de ontwikkeling te zetten.

De natuurrijke omgeving met veel rust, ruimte en uitdaging, die wij met Natuurtalent ter beschikking hebben biedt ons ideale omstandigheden om in de toekomst nog vele kinderen te begeleiding in hun ontwikkeling.

Met Natuurtalent proberen wij kinderen en jonge mensen een plek te bieden waar zij in verbinding kunnen komen met zichzelf en met hun omgeving.

Onze weekendopvang en korte vakanties op de Veluwe zijn voor steeds meer kinderen een wezenlijk ondersteuning.  Voor mij is het enorme kans en uitdaging om met goede en leuke natuurprogramma’s te voorzien in een toenemende behoefte van jonge mensen. De natuur als medicijn blijkt heel goed te werken, zonder nadelige bijwerking.