Sterrenpoort

Sterrenpoort

Inspiratie voor een sociaal krachtige toekomst

Sinds de oprichting van Natuurtalent in 2008 hebben wij onze activiteiten vooral gericht op zorgopvang voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Ons doel is hierbij steeds om een zo groot
mogelijke zelfstandigheid te ontwikkelen. De Ondersteuning bij het verwerken van beschadigingen en trauma’s uit het verleden is hierbij een belangrijk onderdeel van ons werk geworden.

In 2019 hebben wij besloten om naast de zorg voor jongeren ook een plek in te richten waar toekomstgerichte bijeenkomsten kunnen plaats vinden voor mensen die zich willen inzetten voor een sociaal krachtige en harmonische toekomst. Om dit mogelijk te maken te maken hebben we de voormalige ligboxenstal, die al dienst deed als educatieruimte voor schoolkampen, te transformeren tot een comfortabele ruimte voor verschillende toekomstgerichte bijeenkomsten zoals:

★ lezingen
★ studiedagen
★ samenwerkingsprojecten
★ kunstactiviteiten
★ workshops
★ bezinning en meditatie
★ verbindingsdagen mens en natuur

Om onder alle omstandigheden bijeenkomsten te kunnen laten plaats vinden hebben we Sterrenpoort tot een tempellocatie gemaakt van het kerkgenotschap “Geen Idee”.

Inmiddels zijn er sinds de opening van Sterrenpoort een aantal bijzonder inspirerende
toekomstgerichte bijeenkomsten geweest. Voor informatie en beschikbaarheid van deze mooie plek in de natuur zie hieronder

Wilt u MEER informatie OVER en beschikbaarheid van deze mooie plek in de natuur?

Neem contact op met

Karin: 06 2139 1679 of

Marcel: 06 4874 1596