Portugal

Natuurtalent

in samenwerking met Stichting Nature Change

Natuurtalent participeert is samenwerking met Stichting Nature Change in een groot natuurreservaat dat wordt beheerd door ” Associação Transumância e Natureza” (ATN). Belangrijk streven van deze stichting is de bescherming van flora en fauna tegen natuurbranden, en het stimuleren van herbebossing en “rewilding”.

Het gebied Faia Brava en de rivier de Côa vormen het centrum van het reservaat. Het gebied wordt begraasd door wilde paarden en runderen. Het rundvlees wordt onder andere in Nederland verkocht.

Door de aankoop van een terrein en ruïne hebben we de plaatselijke schaapherdersfamilie zo ver gekregen dat zij in plaats van de natuur te verbranden voor verjonging ons terrein begrazen. We hebben de herder een klein onderkomen aangeboden in de ruïne en de grote kudde helpt bij het
begrazen van het terrein zodat de kans op natuurbranden kleiner is geworden. Inmiddels hebben wij ook een oude olijfgaard aangekocht die we samen met de lokale bevolking hebben gerestaureerd. Door de bomen te verjongen en de ondergrond vrij van begroeiing te houden is ook hier de kans op een natuurbrand tot een minimum beperkt.

Ons avontuur in Portugal begon met de vraag om (ATN) te helpen met natuuronderwijs. Dit was in heel Portugal nog nauwelijks van de grond gekomen. Inmiddels worden er vanuit meerdere scholen in en buiten de regio natuurprogramma’s aangeboden aan kinderen en studenten.

Wilt u MEER informatie OVER en beschikbaarheid van deze mooie plek in de natuur?

Neem contact op met

Karin: 06 2139 1679 of

Marcel: 06 4874 1596