Protocol bij vragen of problemen

Protocol

Bij vragen, onzekerheden of problemen

In voorkomende gevallen neemt u natuurlijk eerst telefonisch of schriftelijk contact op met Karin (06-21391679) of Marcel (06-48741596) of info@natuurtalent.eu

Indien een gesprek of mail onvoldoende antwoord geeft op uw vragen maken wij graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek met ons beiden.

Als u niet tevreden over het resultaat van een gesprek met Karin of Marcel, dan kunt u uw ongenoegen uiten bij de klachtenfunctionaris. Voor deze functie heeft Natuurtalent een overeenkomst met de Passerel.

De klachtenfunctionaris gaat met u in gesprek neemt uw klacht serieus. Haar doel is het bespreekbaar maken van klachten (of onvrede) en bemiddelen bij conflicten. Inzet is om de relatie tussen u en de zorgaanbieder te herstellen en goede afspraken te maken voor de toekomst. De klachtenfunctionaris kan uw klachten niet inhoudelijk beoordelen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via: klachtenfunctionaris@de-passerel.nl of 06 – 52 56 06 68.

Mochten er na het doorlopen van alle stappen uit ons protocol toch nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met https://erisietsmisgegaan.nl

Voor onze klanten is er een vertrouwenspersoon. We hebben hiervoor een raamovereenkomst afgesloten met De Passerel.Voor onze cliënten is er een vertrouwenspersoon. We hebben hiervoor een contract met AKJ.
Telefoonnummer voor jongeren: 026-3842826 Telefoonnummer voor ouders/verzorgers:088-5551000
email: info@akj.nl
Onze vertrouwenspersoon aldaar is Yolande (06-53886543)
Al de informatie hangt in de entree van de Anna’s Hoeve

Wilt u MEER informatie OVER en beschikbaarheid van deze mooie plek in de natuur?

Neem contact op met

Karin: 06 2139 1679 of

Marcel: 06 4874 1596