homepage

 

De Anna’s Hoeve

 

 

Onze monumentale boerderij uit 1848, gezien vanaf het unieke hellingveen gebied van het landgoed Tongeren.

De buitenkant van de boerderij is geheel in gerestaureerd in oorspronkelijke staat. Van binnen is de boerderij aangepast aan het comfort van deze tijd. Het voorhuis is verbouwd tot “zorghuis” Een grote keuken, twee woonkamers, een was- en strijkruimte, vier toiletten, drie douches en vier slaapkamers. De deel en de hooizolder zijn verbouwd tot woning en kantoor voor onszelf.

In het voorhuis verblijven 4 jongeren permanent en verzorgen wij logeeropvang voor maximaal 5 kinderen in het weekend. 

Het landgoed de Anna’s Hoeve is vijf hectare groot en bestaat uit weidegrond, hooiland, bos, moestuin, paddenpoel en tentenveld. In de voormalige ligboxenstal is een grote keuken, sanitair en een ruimte voor bijeenkomsten/educatie.

Verder op deze pagina korte informatie over:

  • ons terrein
  • veilig verblijf
  • het zorgaanbod
  • schoolkampen
  • personeelsdagen en bijeenkomsten
  • klachtenprocedure
  • privacyverklaring

De moestuin

DSC_0706Onze moestuin is uitgebreid met een plantenkas. Half maart is de kas feestelijk geopend.

De oogst was overweldigend, heeeel veel aardbeien, frambozen, rode en blauwe bessen. Natuurlijk weer volop pompoenen, maar ook kalebassen en courgette. In de kas onze eigen pepertjes, veel tomaten en zelfs aubergines, galia meloenen en watermeloenen!

img_0880

de eerste appeltjes uit eigen boomgaard

de eerste appeltjes uit eigen boomgaard

De paddenpoel

In de winter van 2019-2020 is ons terrein grondig aangepakt. We hebben een prachtige paddenpoel waar inmiddels kikkertjes en padden in opgroeien. Er komen regelmatig bezoekers zoals eenden, ganzen, reetjes, vossen en dassen een kijkje nemen.

in januari 2021 hadden wij onze eigen ijsbaan!

Van de grond die bij het uitgraven vrij kwam hebben hebben we het terrein op een aantal plaatsen opgehoogd en aangeplant met bomen en struiken. Er kwam voldoende zand vrij om ook nog een paardenbak aan te leggen. Met steun van de gemeente hebben we rondom de paddenpoel en op het nieuwe taluud langs onze parkeerplaats een biologisch bijenmengsel ingezaaid.

Een veilig verblijf op de Anna’s Hoeve

Om de natuur echt te kunnen beleven is het belangrijk om op een veilige manier in de natuur te kunnen verblijven.

Daarom informeren wij onze gasten uitgebreid over alle mogelijkheden en risico’s tijdens een verblijf in de natuur. Ons doel hierbij is om de veiligheid van onze gasten en van de vele dieren op het landgoed zo goed mogelijk te waarborgen.

We krijgen veel vragen over de aanwezigheid van teken in het bos. Om het risico van een lyme besmetting zo klein mogelijk te maken hebben wij een helder tekenprotocol waarbij preventie en verzorging goed beschreven zijn. Voor de preventie maken wij sinds 2012 structureel gebruik van Picksan teken-stop. Dit is een natuurvriendelijk middel zonder het schadeljke “deet”

Schoolkampen

Zoek je een uitdagende locatie voor een schoolreisje, kennismakingsweek of introductieweek? Wil je meer weten over onze onvergetelijke schoolkampen met veel natuur en techniek?

verblijf,logeerweekenden en korte vakanties

In ons gezinshuis/logeerhuis de Anna’s Hoeve verblijven vier jongeren permanent. Daarnaast ontvangen wij groepjes van maximaal vijf kinderen tijdens de weekenden. De kinderen worden door ons opgevangen en begeleid in een harmoniserende natuurlijke omgeving. Het programma dat wij bieden geeft rust, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Bovendien worden aandacht, concentratie en leervermogen positief beïnvloed door het verblijf in de natuur.

Personeelsdagen en bijeenkomsten

Boeiende samenwerkingsprojecten en personeelsuitjes.
Naast technieken om de samenwerking te verbeteren bieden wij ook perspectief voor toekomstgericht ondernemerschap. Wij bieden ruimte en ondersteuning voor bedrijven en nieuwe initiatieven die toekomstgericht zijn en waarbij mensen zichzelf en elkaar kunnen  inspireren en vinden. Natuurlijk voorzien wij onze gasten graag van uitstekende voeding met bijvoorbeeld wild van ons eigen landgoed. Bijeenkomsten bij Natuurtalent maken een blijvende indruk op alle deelnemers.

Protocol bij vragen, onzekerheden of problemen

 In voorkomende gevallen neemt u natuurlijk eerst telefonisch of schriftelijk contact op met Karin (06-21391679) of Marcel (06-48741596) of info@natuurtalent.eu

Indien een gesprek of mail onvoldoende antwoord geeft op uw vragen maken wij graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek met ons beiden.

Als u niet tevreden over het resultaat van een gesprek met Karin of Marcel, dan kunt u uw ongenoegen uiten bij de klachtenfunctionaris. Voor deze functie heeft Natuurtalent een overeenkomst met de Passerel.  

De klachtenfunctionaris gaat met u in gesprek neemt uw klacht serieus. Haar doel is het bespreekbaar maken van klachten (of onvrede) en bemiddelen bij conflicten. Inzet is om de relatie tussen u en de zorgaanbieder te herstellen en goede afspraken te maken voor de toekomst.  De klachtenfunctionaris kan uw klachten niet inhoudelijk beoordelen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via: klachtenfunctionaris@de-passerel.nl of 06 – 52 56 06 68.

Mochten er na het doorlopen van alle stappen uit ons protocol toch nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met https://erisietsmisgegaan.nl 

Voor onze klanten is er een vertrouwenspersoon. We hebben hiervoor een raamovereenkomst afgesloten met De Passerel.Voor onze cliënten is er een vertrouwenspersoon. We hebben hiervoor een contract met AKJ.  
Telefoonnummer voor jongeren: 026-3842826                                                                                                   Telefoonnummer voor ouders/verzorgers:088-5551000                                                                 
email: info@akj.nl
Onze vertrouwenspersoon aldaar is Yolande (06-53886543)
Al de informatie hangt in de entree van de Anna’s Hoeve

Privacyverklaring:

voor de volledige privacyverklaring klikt u op deze link http://natuurtalent.eu/wp-content/uploads/2021/05/Privacy-Verklaring-Natuurtalent-10-04-21.pdf

Copyright © 2011-2023 Natuurtalent All rights reserved.

background