Missie en visie van Natuurlijk!

Missie en visie

Veel kinderen in deze tijd worden geboren met bijzondere talenten. Deze talenten of vermogens zijn toekomstgericht en worden door veel opvoeders en leerkrachten onvoldoende herkend. Dit maakt opvoeding en onderwijs voor deze kinderen tot een zware opgave. Doordat de talenten en vermogens van deze kinderen niet herkend worden, voelen de kinderen zich niet “gezien”. Dit resulteert in allerlei vormen van probleemgedrag.

Het vertrouwen in de omgeving en in zichzelf wordt geschaad, waardoor de kinderen nog meer vervreemden van hun omgeving. De bijzondere talenten of vermogens van de kinderen maken plaats voor angst, onzekerheid, gedragsproblemen en leerproblemen

Veel van de stoornissen zoals ADHD, PDD-nos, MCDC en de aan autisme verwante stoornissen zijn in verband te brengen met de bijzondere talenten die de kinderen bij de geboorte meebrengen.

NATUUR, TECHNIEK EN KUNST

Onderzoek toont aan dat in verbinding zijn met de natuur en met jezelf een gezonde bijdrage levert aan de ontwikkeling van deze groep kinderen. Onze programma’s zijn erop gericht om kinderen in een veilige omgeving zelfvertrouwen en wederzijds vertrouwen te laten ontwikkelen. Direct contact met de natuur is een passend antwoord op veel vragen en problemen die zich voordoen bij een steeds groter wordende groep kinderen.

Een dagelijkse wandeling van een half uurtje in het bos blijkt dezelfde werking te hebben als het veelgebruikte medicijn ritalin. (zie oa.  Het laatste kind in het bos van Richard Louv en onderzoek hier en hier) Het bos heeft geen bijsluiter nodig omdat de uitwerking van een natuurlijke omgeving vitaliserend en rustgevend werkt op de mens.

Een weldaad voor prikkelgevoelige, angstige, en onrustige kinderen.

Wij maken gebruik van:

-De natuur als gezonde leer- en speelomgeving

-Kunst als persoonlijke expressie vorm

-Techniek als uitdaging in het praktisch handelen om faalangst te overwinnen of te voorkomen

-Spelactiviteiten om zelfvertrouwen en moed te ontwikkelen, ter ondersteunng van de sociale vorming

Natuurlijk! wil:

-Vertrouwen, creativiteit en een onderzoekende houding ontwikkelen, als basis voor de toekomst

-Kinderen in harmonie brengen met zichzelf en met hun omgeving

-Kinderen leren om met respect van de ander gebruik te maken van elkaars talenten

Wij hopen nu en in de toekomst veel kinderen te bereiken en te helpen met de ontwikkeling van hun talenten.

Copyright © 2011-2023 Natuurtalent All rights reserved.

background