Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura

Voor onze weekend opvang kunt u gebruik maken van het persoons gebonden budget. Dit is een individuele overheidsbijdrage speciaal bedoeld voor de begeleiding van kinderen / jongeren die te maken hebben met een problematiek die de belemmerend werkt op de ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op www.PGB.nl

In veel gevallen is er sprake van zorg in natura. De gemeente budgetteert, de toewijzing en het zorg zwaarte pakket wordt in samenspraak met het wijkteam of CJG vastgesteld. Meer informatie hierover kunt u via één van de hiervoor genoemde instanties krijgen.

De kosten bedragen:€ 275,- per etmaal (incl voeding en alle activiteiten)
een logeerweekend (2 etmalen) start op vrijdagmiddag 17:00 uur en eindigt op zondagmiddag 16:00 uur (€ 550,-)
vakantieweken (4 etmalen) starten op maandochtend 11:00 uur en eindigen op vrijdagmiddag 15:00 uur (€ 995,-)
Oudercoaching, € 60,- per consult van 1 uur

Copyright © 2011-2023 Natuurtalent All rights reserved.

background