Persoonsgebonden Budget (PGB)

Voor onze weekend opvang kunt u gebruik maken van het persoons gebonden budget. Dit is een individuele overheidsbijdrage speciaal bedoeld voor de begeleiding van kinderen / jongeren die te maken hebben met een problematiek die de belemmerend werkt op de ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op www.PGB.nl

De kosten bedragen:€ 275,- per etmaal (incl voeding en alle activiteiten)
een logeerweekend (2 etmalen) start op vrijdagmiddag 17:00 uur en eindigt op zondagmiddag 16:00 uur (€ 550,-)
vakantieweken (4 etmalen) starten op maandochtend 11:00 uur en eindigen op vrijdagmiddag 15:00 uur (€ 995,-)
Oudercoaching, € 60,- per consult van 1 uur

Copyright © 2011-2021 Natuurtalent All rights reserved.

background